English
!

VS-15NP160R

1.5mm Narrow Pixel Pitch LED Direct View LED
近期瀏覽

特點


更多

規格

型號 VS-15NP160R
解像度 320 x 360 pixels
Pixel pitch (1.50 mm)
屏幕類型 Direct LED (SMD 3 in 1)
維護方式 後維護
屏幕尺寸 (H x V) mm
總尺寸 (W x H x D) mm 480 x 540 x 90
亮度 800 cd/m²
(Typ., Bright mode)

500 cd/m²
(Typ., Normal mode)

190 cd/m²
(Typ., ECO mode)
顯示色彩 16-bit
對比度
視野角 170°
總框邊尺寸
輸入端子
輸出端子
控制端子
重量 12.6 kg
壽命
能量消耗
OPS 端口
型號 VS-15NP160R
解像度 320 x 360 pixels
Pixel pitch (1.50 mm)
屏幕類型 Direct LED (SMD 3 in 1)
維護方式 後維護
屏幕尺寸 (H x V) mm
總尺寸 (W x H x D) mm 480 x 540 x 90
亮度 800 cd/m²
(Typ., Bright mode)

500 cd/m²
(Typ., Normal mode)

190 cd/m²
(Typ., ECO mode)
顯示色彩 16-bit
對比度
視野角 170°
總框邊尺寸
輸入端子
輸出端子
控制端子
重量 12.6 kg
壽命
能量消耗
OPS 端口
備註
Display Wall

其他

下載
零件號碼:
配件
立即訂購配件
下載
VS-15NP160F & VS-15NP160R
VS-15NP160F & VS-15NP160R 介紹
產品選擇
比較 0 產品
清除所有產品
Facebook Messenger