English
!

VC-MK4000

高像素輸出
最高 32 inputs (RGB signals and/or video signals)
近期瀏覽

特點


更多

規格

型號 VC-MK4000
解像度
屏幕類型
維護方式
屏幕尺寸 (H x V) mm
總尺寸 (W x H x D) mm 431 x 222 x 562
亮度
顯示色彩
對比度
視野角
總框邊尺寸
輸入端子 Input board slot x8
(For VC-B4000G4 and/or VC-B4000V4)
輸出端子 Output board slot x8
(For VC-B4000M)
控制端子
重量 25kg
壽命
能量消耗
OPS 端口
型號 VC-MK4000
解像度
屏幕類型
維護方式
屏幕尺寸 (H x V) mm
總尺寸 (W x H x D) mm 431 x 222 x 562
亮度
顯示色彩
對比度
視野角
總框邊尺寸
輸入端子 Input board slot x8
(For VC-B4000G4 and/or VC-B4000V4)
輸出端子 Output board slot x8
(For VC-B4000M)
控制端子
重量 25kg
壽命
能量消耗
OPS 端口
備註
Display Wall

其他

下載
零件號碼:
配件
立即訂購配件
下載
VC-MK4000
VC-MK4000 產品介紹
產品選擇
比較 0 產品
清除所有產品
Facebook Messenger